ต้นแก้วแคระอินโด

ต้นแก้วแคระอินโด

ต้นแก้วแคระอินโด หรือแก้วแคระมหามงคล ถือเป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกไว้ประจำบ้าน หรือภายในคอนโดก็ได้ มีกลิ่นหอมนวล